Nevyhnutné poistné krytie

Nevyhnutné poistné krytie

Vlastné stavebné je obrovská neistota, to je ešte zaplatiť vopred a je zvyčajne všetko na jednom okraji by najal generálny dodávateľ stavebných prác. Nie je neobvyklé, že pri neodbornom práci, ktorú treba napraviť ani alebo nemožno opraviť - tým ťažšie stavebníctva donúti dodávatelia preto stále dodávať na úkor bezpečnosť a kvalitu ponúka, nepriehľadnou pre staviteľa predstavovať riziko.

Vzhľadom na to, že ďalšie finančné riziká, teda riziko nadmerného dlhu chatrné konštrukcie, takže to vyžaduje zručný analýzu rizík . Je preto dôležité pred samotným stavebný projekt pre výpočet potrebnej náklady, pokiaľ ide o poistenie a služieb, nezávislí odborníci na zmiernenie škôd a aby sa na bezpečnej strane. Každé stavenisko poskytuje pre prácu je prijaté mnoho remeselníkov a asistentov v rôznych oblastiach, na dokončenie.

Je pochopiteľné, že to môže raz nehodám, výsledok nepozornosti alebo nesprávneho používania strojov pre stacionárne a nutných opráv obávať. Okrem toho prichádza s rizikami nezúčastneného diváka, keď trosky padá na ceste alebo poistky boli inštalované len polovičato. Bez ohľadu na to, či sa preto pracovať v z vlastného podnetu alebo používajú stavebné partnera, ako architekt, je potrebné poznamenať, že nemôže existovať plná disclaimer. Čím viac zaoberajú príslušné poistné krytie v stredu na zabezpečenie zálohy a neplánované Stres a jeho regulácie.

Čo je dôležité a čo poistenie musia byť vyplnené povinné.

Určiť správnu ochranu

stavebné projekty sú príliš rozdielne poskytnúť tu všeobecné rady. Preto je dôležité, aby ste pri plánovaní vedeli a dodržiavali niektoré pravidlá, aby ste boli právne chránení. Najmä v bode príslušného vyvažovanie rizík by ste mali pracovať s expert alebo poradenstvo Office dohromady, aby nedošlo ku tu ušetriť na úkor druhých.

, najmä pri práci v podobe vlastnej práce, a tak svoj vlastný S cieľom prispieť a zároveň ušetriť náklady je potrebné mať na pamäti niekoľko vecí. Nie nadarmo, mnoho zanedbávanie tento bod, interné činnosti vo financovaní sú stále považované za vlastný kapitál a tým otvoriť cestu do svojich štyroch stien. Ak máte priateľov, ktorí tu a tam pracujú (za platbu alebo nie), musí byť u príslušného miestneho družstva (stavebný BG) podpísať vy. Nehody vyplývajúce zo stavebných činností sú teda poistené družstvom.

Tieto povinné informácie sa vyžadujú vopred. Čo sa týka príspevkov, ktoré sa majú zaplatiť, záleží na tom, koľko pomocníkov pracuje a koľko hodín skutočne strácajú. Uistite sa tiež, že časť pomocníkov alebo menom poistenie zodpovednosti robotnícka strana bola krycie Vzdelávacie a zranenia .

pozor na výber remeselnej firmy

Aj s čistým priradenia Nie je to vykonané remeselníkmi, najmä pokiaľ ide o minimalizáciu rizík v stavebníctve. Čistý uzatváranie zmlúv o tretie strany preto nemá ťa uvoľniť z dôvodov zodpovednosti, prečo je dôležité požadovať predloženie dôkazov vo výberovom konaní priamo. Sú to najmä doklad o posolstve robotníkov na stavbe BG a doklad o primeranej ochrany, pokiaľ ide o škody na majetku a zranenia osôb.

Nanešťastie, stavebné firmy majú reputáciu za používanie nelegálnych pracovníkov - tu samozrejme chýbajú potrebné dôkazy, preto je potrebné tieto riziká zohľadniť. IHKen a obchodné komory sú preto prvým kontaktným miestom, ako aj príslušné cechy niektorých živností, ktorú si môžete zvoliť vhodný remeslo.

je užitočný Insurance spočítať

V Nemecku, krajine mnoho poistenie-for-all, poistné krytie je jeden žreb , Nie nadarmo šantia mnoho dodávateľov, ktorí pristupujú na poli špeciálneho poistenia predovšetkým staviteľov domov a spol.

Dôležitou súčasťou by preto mohla byť zodpovednosť hlavného je, pretože to sa vzťahuje na škody na nepridruženým tretím stranám. Zodpovednosť vlastníka nehnuteľnosti je vhodná najmä pre majiteľov pozemkov a bytových domov, pretože sa vzťahuje na škody na tretích strán na majetku.

Okrem toho môže byť potrebné v oblastiach, kde hrozí dokončenie tzv povinného ručenia Water , a to najmä pri práci s olejovými nádržami a znečistené sabotáže alebo obdobného podzemných vôd, napríklad vykurovací olej.

zákazková začiatok scale

v prípade, že majetok bol po dokončení a pohyboval sa s dieťaťom a kužeľov, najmä poistenie domov prichádza do zorného poľa. V kombinácii s poistením rizika Zabezpečuje domu proti poškodeniu ohňom, alebo dokonca pred povodňami a ďalšie špecificky pomenovaný ekologickým katastrofám zo.

v priebehu viac zákazníkov-priateľský rodiace poistnom trhu, v súčasnej dobe existuje celý rad komplexných balíčkov, pričom Tu by ste mali skontrolovať, či sa vyskytne zdvojenie alebo overovanie . Najmä v regiónoch ťažobných postihnutých z Porúria a Sársku, sa stáva čoraz dôležitejšie, že zverí to špecializované inžinierske firmy k identifikácii banskej škody predčasné. Toto je miesto, kde každý rok viac ako 100 miliónov eur na nákladoch, nástupcovi bývalých baniach musieť vynaložiť, pravidelne zasahovať. Napíšte budovu takže nič náhode a investovať svoje peniaze vopred nevyhnutnom testovanie a

Poradenské služby na dosiahnutie správnej poistenie na konci Product Image. © Jirsak / Shutterstock


Vyhľadávanie